Opšti uslovi poslovanja

 
 
 

I. Opšte

 
 1. Bahigo upravlja domena bahigo.com. Za pozivanje internet strane iz pojedinih regiona Bahigo može koristiti druge domene.
 2. Sve opklade, ili preko sajta ili preko agenata, održavaju se u Kurasao, čuvaju, primljeni, uradjene opklade i obrađuje se. Bahigo plaća u Kurasao porez za opklade/igre na sreću kao i druge poreze.
 3. Pri svakoj učinjenoj/napravljenoj opkladi uključini su isključivo korisnik i Bahigo.
 4. Da biste se kladili na Bahigo, korisnik mora da se složi sa ovim odredbama i uslovima.
 5. Bahigo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni opšta pravila i uslove. Korisnik je odgovoran da se informiše o validnim pravilima i uslovima.
 6. Moguće da pristup sajtu zabranjen pojedincu ili svim stanovnici pojedinih zemalja ili lica koja borave u tim zemljama. Bahigo ne namerava da nudi ljudima koji žive u zemljama u kojima su takve aktivnosti ilegalne, koristi za klađenje svrhe ili za bilo koju drugu svrhu protiv zakona. Sajt nema karakter ponude ili poziva od strane Bahigo ili druge usluge u onim zemljama gde su takve aktivnosti ilegalne.
 7. Korisnik je dužan da se informišu o relevantnim zakonima u njegovom mestu prebivanja.
 8. Kupac mora bude siguran da se ponaša zakonito, da prilikom korišćenja veb sajta kao krajnji korisnik i/ili prilikom pravljenja opklade da ne krši zakon. Bahigo ne može biti odgovoran za korisnika, za njegovo kršenje zakona, u bilo kom okružnom sudu ili bilo kod drugom nadležnom sudu.
 9. Opklade napravljene u ime ili na račun kladionice ili agenata za klađenja i njihovi zaposlenih neće biti prihvaćene.
  Opklade na događaje u kojima je korisnik učestvuje u sportskom događaju (npr. kao sportista koji učestvuje, kao vlasnik, trener ili funkcioner kluba učesnika u sportskom događaju) nisu dozvoljene. Bahigo zadržava pravo da kasnije/naknadno i nakon krajnjeg rezultata ove opklade otkaže.
 10. Bahigo ima pravo bez objave i objašnjenja razloga:
  - Odbije otvaranja računa
  - Odbije da prihvati pojedinačne opklade
  - Da ograniči limit visine uloga pojedinih opklada
  - Da ograniči visinu uloga pojedinih korisnika
 11. Bahigo zadržava pravo da raskine postojeći nalog/račun bez objave razloga. U ovom slučaju, korisnik će dobiti obaveštenje o preostalom stanju računa. Za prevaru ili pokušaj prevare, posebno kod opklada izvršava se automatsko isključenje korisnika.
 12. Za greške u prenosu podataka za klađenje i rezultata Bahigo ne preuzima nikakvu odgovornost. Bahigo uzima/koristi usluge trećim licima koja su Bahigo preko ugovora takođe je izuzet od bilo kakve odgovornisti za njegove performanse. Dakle, ni u kom slučaju ne postoji mogućnost tužbe za nadoknadu štete zbog netačne, odložene, manipulisanog ili nepravilnog prenos podataka preko Interneta ili na drugi način greške u prenosu podataka i rezultata.
 13. Korisniku nije dozvoljeno potražnju koje je on ima prema/od Bahigo, da li da unovči i/ili založi kod drugog/trećeg lica.
 14. Za zloupotrebu računa za klađenje sa korisničkim imenom i lozinkom od strane neovlašćenih lica Bahigo ne preuzima nikakvu odgovornost. Korisnik je odgovoran i dužan za održavanje tajnosti svog korisničkog imena i kao i lozinke; sve transakcije računa, uplate i isplate sa korišćenjem i korisničkog imena kao i lozinke se evidentiraju na računu korisnika.
 15. Iz bezbednosnih razloga, lozinka mora da sarži najmanje 8 karaktera. Dozvoljena su velika i mala slova, brojevi i specijalne karaktere, ali ne slovima sa znakovima i/ili tačkama. Ne sme da bude sličnosti sa drugim navedenim podacima, na primer ime ili grad.
 16. Bahigo preporučuje korisnicima da štampaju ove odredbe i sve buduće podatke/beleške o transakcijama, kako bi se izbegli zablude i diskusije kasnije.
 17. Bahigo koristi Google Analitics, veb analitike usluga koju pruža Google Inc ("Google"). Google analitika koristi "cookies", tekstualne datoteke koje su uskladištene na računaru korisnika i omogućavaju analizu korišćenja sajta od strane korisnika. Informacije koje generiše kolačić o vašem korišćenju sajta (uključujući i vašu IP adresu) biće prosleđena na Google serveru u SAD i tamo čuvaju. Google će koristiti ove informacije da proceni vaše korišćenje ovog sajta, sastavljanja izveštaja o sajtu aktivnosti za Bahigo i pružanje drugih sa sajta i internet usluge. Pored toga, Google može takođe preneti ove informacije trećim licima, osim ako to zahteva zakon ili u slučaju da treća lica obrađuju informacije u ime kompanije Google. Google neće povezati IP adrese sa drugim podacima u Google. Kupac može odbiti da koristite kolačiće promenom podešavanja pretraživača, ali ističemo da u ovom slučaju nisu sve funkcije ovog sajta opciono koriste u njihovom punom obimu. Korišćenjem ovog veb sajta korisnik pristaje na obradu podataka od strane Google-u gore opisani način i za pomenute svrhe. Bahigo zadržava pravo da koristi dodatne usluge da proceni korišćenje ovog sajta.
 18. Ako je opklada "nevažeća" (na primer, meč/utakmica otkazana), ova opklada biće obrčunata sa kvotom 1.0 kao "pobeda". Za pojedinačne opklade to znači da korisnik dobija iznos koji je jednak ulogu. Za kombi opklade, to znači da je ukupna kvota je shodno tome i prilagođena i kombi opklada se uvek može dobiti ali sve ostale opklade koje sadrži kombi opklada budu dobijene.Eventualni troškovi kao npr. na pojedinačne opklade, se ne vraća.
 19. Ako u se periodu u kome se prihvataju opklade objavi informacija sa kojim se može zaključiti/odrediti ishod opklade, Bahigo će odlrediti novi rok/period za prihvatanje opklada ili će opklada biti proglašena nevažećom.
 20. Bahigo ne preuzima odgovornost za greške prilikom unosa, prenosa i / ili obračuna. Bahigo zadržava pravo da ispravi očigledne greške, vezane za kvotu/kvote i / ili za obračun opklada (npr. pravopisne greške, pogrešan uparivanje timovo, klubova, takmičara, očiglednu zamenu kvote, lažni hendikep zahtevi, očigledna greška za broj golova za under/over opkladu) čak i nakon sportskog događaja ili da učini opkladu nevažećom. Bahigo ne garantuje za tačnost, potpunost ili aktuelnost informacionih usluga, na primer, na listi kvota ili livescore (rezultati uživo). Ulog važi isključivo onaj iznos koji je od Bahigo potvrđen i zabeležen.
 21. U slučaju pogrešnog obračuna dobitka ili pogrešne isplate dobitka Bahigo ima pravo naknadno da ispravi učinjenu grešku. Opklada se zatim obračunava sa ispravljenom kvotom i u slučaju dobitka opklade sa ispravljenom kvotom, dobitak se ispraćuje. Pogrešno pripisati, isplaćeni dobitak se vraća nazad.
 22. Bahigo se može u nekim slučajevima odreći prava iz “Opšta prava i uslovi”. Korisniki iz ovog ne prizilazi nikakvo pravo na odricanje od prava iz “Opšta oprava i uslovi” u budućnosti.
 23. U slučaju da bilo koji od prethodnih i sledećih pravila u potpunosti ili delimično nevažeći, ugovor o opkladama će ostati na snazi. Ako pojedine odredbe budu nevažeće, biće zamenuta ova odredba sa uredbom iz uslova i pravila o klađenju koja je najbliže nevažećoj odredbi u skladu sa zakonskim propisima prema zakonima Kurasao.
 24. U propisima i pravilima koristimo mušski oblik korisnika i to se radi samo da se pojednostavi jezik. Pravila važe jednako za učesnice kao i za pravna lica. Takodje ovo važi za korišćenje jednine i množine. Naslovi su orijetisajnog karaktera i ni na koji način ne utiču na validnost, obim i značaj uslovima korišćenja.
 

II. Dobitak i određivanje dobiti

 1. Kod opklada sa fiksnom kvotom, dobit se izračunava tako sto se kvota množi sa ulogom.
 2. Sve opklade se rešavaju kad je rezultat zvanično poznat i obračunat. Bahigo priznaje samo rezultate koji se odigraju/desi u toku događaja. Sve promene koje se dešavaju posle tog vremena ne utiču na procenu meča kao niti na obračun. Opklade koje su za vreme prekida već završene/obračunate/obrađene (Live opklade, opklade na poluvreme, opklade na delove/sekciju meča, under/over opklada, prvi gol, itd) se ocenjuje nezavisno od momenta prekida ili obnavljanja. Ukoliko se meč prekine nakon završetka normalnog/regularnog vremena za igru (npr. u produžeci / penali), merodavan je rezultat regularnog vremena utakmice/meča tj sportskog događaja.
 3. Ukoliko prekinuti ili otkazani sportski događaj do kraja sledećeg dana, počev od originalne lokacije i od prvobitnog vreme početka meča, se jednom započne ili se nastavi prekinuta utakmica, opklada je i dalje važeća za novo započeti ili nastavljeni meč tj sportski događaj. Opklada je i tad važeća ako se sportski događaj održava/ponavlja ili nastavlja na neutralnom mestu. Ovo se ne odnosi na opklade (npr. 1 gol, sledeći gol, opklade vezane za poluvreme, over/under opklada) koji su već odlučene u vreme prekida tj pre prekida.
  Ako je utakmica liga ili utakmica kao deo turnira, kao što su kup utakmica, okončana od strane sudije pre kraja regularnog vremena, ako sudija proglasi meč kao validan sa završnim zviždukom i utakmica se nalazi na zvaničnoj tabeli kao i da se ne nastavlja kasnije onda se sve opklade se obračunavaju korišćenjem krajnjeg rezultata.
 4. Odnosi se na sve sportske opklade, ako izabrani učesnik ne učestvuje iz bilo kog razloga a sportski događaj na koji se učesnik prijavio održava, ulog/opklada se gubi. Međutim ako se ne održava ceo sportski događaj onda je opklada nevazeća. Za opkladu "strelac", da je učesnik zaradite na igru već na početku događaja, u suprotnom opklade će biti nevažeće. Naknadni zamene se ne smatraju.
 5. U slučaju "mrtve trke", svi ulozi na opkladu na oba učesnika obračunavaju se kao pola dobijeno i pola izgubljeno i isplaćuje se sa prvobitno ponuđenim kvotama. Ako ima više od dva učesnika u "mrtvoj trci", opklade su podeljeni po broju učesnika igrača/sportista.
 6. Bahigo nudi za određene tikete (kladionički listić) pod određenim okolnostima takozvani "buy-back" tj otkup tiketa. Ova ponuda je dobrovoljan i zavisi isključivo Bahigo odnosno korisnik nema pravo na ponudu o otkupu tiketa.
 7. Svaki pokušaj u okviru opklade, tajne dogovore da postignu, svesno ili nesvesno, slučajno ili namerno, direktno ili indireknto je strogo zabranjeno. Slično tome, korišćenje bilo kog sredstva, kao što je (ali ne ograničavajući se na) skripte, bots ili spider je strogo zabranjeno.
 8. Sve transakcije se proveravaju radi pranje novca. Sumnjive aktivnosti na računu mogu dovesti do toga, da korisnika prijave nadležnoj službi i kladionički račun da se zamrzne takodje je moguće zatvaranje računa kao i konfiskovanja srestava na kladioničkom računu.
 

III. Ograničenja za isplatu i dobitak

 1. U sportskom klađenju postoji opšte ograničenje dobitaka/isplate od 100.000 € po korisniku na nedeljnom nivou.
 2. Ograničenje na dobitak po tiketu od 100.000 € važi.
 3. U slučaju sumnjivog klađenja ili sumnje na regularnost sportskog događaja, Bahigo zadržava pravo da blokira isplatu na taj isti događaj dok se kompletna istraga ne završi. Isplata dobitka može se odložiti dok se istraga o događaju u potpunosti ne završi tj okonča.
 4. Isplata dobitka može se odložiti do 30 dana.
 5. Sve opklade za koje se utvrde da su deo sportskih događaja gde postoje dokazi o manipulaciji, Bahigo zadržavaju pravo na isplatu dobitak na te iste dobijene opklade a ulozi će biti vraćeni u takvim slučajevima.
 

IV. Otvaranje računa/naloga

 1. Generalno
  Korisnik sa otvaranjem kladioničkog računa saopštava sledeće:

  a) da je napunio 18 godina,
  b) nije ograničen u ovom poslu,
  c) da ne ulože novac koji ima poreklo iz kriminalnih aktivnosti,
  d) da je račun otvorio za ličnu upotrebu i bez komercijalne namere,
  e) da je pravi i istiniti vlasnik račun i da račun nije otvoren za treće lice ili za ostvarinje prenosti trećeg lica. f) bude informisan o aktuelnim uslovima Bahigo i bez primedbi da ih prihvati.
 2. Korisnik je dužan da prilikom registracije dostavi tačne lične podatke uključujući kućnu adresu i e-mail adresu. Korisnik je dužan a sam ažurira svoje podatke ako je došlo do nekih izmena/promena.
 3. Ukoliko je račun otvaren i korišćen i pri tome krši uslove navedene u IV.1, Bahigo može konfiskovati sredstva tog računa.
 4. Bahigo tretira sve račune strogo poverljivo. Podnošenje zahteva (dostupnost o podacima računa) može se izvršiti samo od strane ovlašćenih organa u Kurasao.
 5. Pitanja o kladioničarskom račun molimo Vas da nam postavite preko kontakt formular na našem sajtu.
 6. Standardna valuta je EUR. Bahigo može da da pravo korisnicima izvan zemalja evro-zone da koriste račun u lokalnoj valuti, a ne u evrima. Izbor valute od strane korisnika je konačna i ne može se kasnije menjati. Pravo korisnika na odabiranje valure za kladionički račun ne postoji.
 7. Nije moguće prenositi korisnički/kladionički računa sa jednog igrača na drugog, ili da proda kladionički račun. Takođe, nije moguće prebaciti novac sa jednog kladioničkog računa na drugi kladionički račun.
 8. Svaki korisnik može voditi/imati samo jedan kladionički račun. Već registrovani korisnici je zabranjeno da se registruju pod drugim imenom ili drugom e-mail adresom kao novi korisnik. U slučaju kršenja ove odredbe mogu se naknadno poništiti opklade i uknjiženi bonusi/vaučeri da se izbrišu/ponište. Posedovanje Bahigo korisničke kartice se ne računa kao dodatni kladioničarski račun u smislu ove odredbe.
 9. Nejasne opklade:
  Bahigo zadržava pravo da odbije da prihvati i nejasnu opklade kao da je i poništi.
 10. Organizovane opklade: Kupci moraju da stave/naprave svoje opklade kao pojedinci. Ako jedan ili više korisnika pokušaju da izavrše/naprave istu opkladu više puta, ta opklada može biti otkazana. Ova odredba se može primeniti na već izabrane opklade kada Bahigo pretpostavlja da su više korisnika formirali kladioničarsku zajednicu i/ili grupu ili jednu istu i/ili sličnu opklade napravili u kratkom vremenu ili više korsinika ili opklade isplanirali zajedno. Bahigo zadržava u tom slučaju pravo da zadrži sredstva na računu.
 11. Korisnik ima odgovornost da sumu koja je porešno uknjižena na njegov račun da odmah prijavi. Svi dobici na osnovu greške, su nevažeći, bez obzira pod kojim okolnostima su oni postignuti.
 12. Opklada se smatra da je tek tad potvrđena, ako se pojavi u kladioničarski račun unutar "Moje opklade".
 13. Bahigo zadržava pravo da dodeli/odobri korisniku bonus ako taj isti korisnik ispunjavanja određene kriterijume. Uvek važe u trenutku stavljanja opklada postavljene kriterijume koji korisnik dobija obaveštenje agencije koja posreduje, online u internetu ili putem e-maila. Iznos odobrenog bonusa automatski se dodaje/knjiži na kladionički račun korisnika.
 14. Korisnik može samostalno da onemogući svoj kladioničarski račun privremeno ili trajno. Odgovarajuća podešavanja mogu se uraditi u opciji "Moji podaci". Ponovno otvaranje/aktiviranje kladioničkog računa koji je onemogućen iz razloga zavisnosti/patološkim kockanjem je moguće samo od strane Bahigo.
 15. Korisnik može sam da izabere za njegov kladioničarski račun limit uloga kao i mogućeg gubitka. Odgovarajuća podešavanja mogu se uraditi u opciji "Moji podaci". Smanjenje limita uloga je odmah aktivan, povećanja limita će biti aktivan tek nakon kašnjenja od sedam dana.
 16. Bahigo nudi dve vrste kladioničkog računa.

  1) Kladionički račun na internetu
  Da bi dobili pristup kladioničarskom računu, korisnik mora da otvori kladionični račun Bahigo na sajtu www.bahigo.com.

  a) Korisnik je odgovoran i zadužen da njegovo korisničko ime i lozinka ostanu tajni. Bahigo ne preuzima nikakvu odgovornost za opklade koje su završile treća lica kojima su ovi gore navedeni podaci poznati.

  b) Uplate i isplate na kladionički račun mogu se koristiti različite sisteme plaćanja, kao što su kreditne kartice, E-novčanik, bankovni transfer, i drugi prenosi. Uplate i isplate u gotovini nisu moguće. Obrada bankovnih transfera obično traje 2-4 radna dana. Bahigo zadržava pravo da dozvoli vršenje obrade plaćanja od strane specijalizovanih provajdera.

  c) Sva plaćanja se vrše putem sigurne veze tako da neovlašćenom trećih lica ude na najbolji mogući način onemogućen.

  d) Bahigo zadržava pravo da u zavisnosti od vrste plaćanja odredi minimalni i/ili maksimalni iznos uplate. Eventualna ograničenja su objašnjena u opciji "Opcije plaćanja" na sajtu Bahigo i eksplicitno se objašnjava prilikom procesa plaćanja.

  e) Bahigo zadržava pravo da naplaćuje trokove transakcije u zavisnosti od načina plaćanja. Sve takse su navedene u opciji "Opcije plaćanja" na sajtu Bahigo i eksplicitno se objašnjava prilikom procesa plaćanja. Za depozite putem bankarske transakcije koje su sume manje od 25 € Bahigo zadržava pravo da nastale troškove transakcije oduzme od uplaćene sume/depozita kao i da naplati manipulativne troskove obrade.

  f) Bahigo zadržava pravo da doda više opcija plaćanja ili da smanji ili ukine postojeće.

  g) Povratno knjiženje/povraćaj, naknade za otkazivanje i slični troškovi, nastali pri pogrešnom uplatom depozita naplaćivaće se korisnik.

  h) Ako se korisnik odluči za elektronsko plaćanje, prilikom pravilnog korišćenja sistema za plaćanje , odriče se opoziva/povlačenja ili sličnog. Inače primenjuje se međunarodno priznata pravila i zakoni za elektronska plaćanja.

  i) Bahigo nije finansijska institucija, neće se plaćati kamatu na sredstva koja se nalaze na kladioničkom računu bez obzira na iznos novčanih sredstava.

  j) Bahigo je po zakonu obavezan da proveri identitet korisnika. Bahigo zadržava pravo da izvrši detaljnu proveru identiteta bez navodjenja razloga.

  2) Bahigo korisnička kartica

  Ona se može zatražiti u bilo kojoj posredničkoj agencije. Zakonsko pravo tj obaveza da se kartica izda korinisku ne postoji. Izdavanje korisničke karitce može biti odbijena od strane posredničke agencije ili Bahigo bez navođenja razloga.

  a) Za novčana sredstva koji se nalazi na korisničkoj kartici odgovorna je isključivo posredujuća agencija. Bahigo ne preuzima nikakvu odgovornost za novčana sredstva koja se nalaze na korisničkoj kartici. Uplate i isplate mogu se vršiti samo u agenciji.

  b)Korisnička kartica se registruje na vlasnika i nije prenosiva. Kartica ostaje u vlasništvu Bahigo. U cilju kontrole i sprečavanja zloupotrebe koriničke kartice, korisnik prilikom prikazivanja/korišćenja korisničke kartice mora/dužan je da se identifikuje na zahtev osoblja agencije ili Bahigo.

  c) Korisnička kartica mora da se čuva sa posebnom pažnjom kako bi se sprečilo da se izgubi i zloupotrebi. Gubitak korisničke kartice odmah prijaviti agencije koja je izdala tu isti korisničku karticu, koja će zatražiti od Bahigo da se ta ista kartica blokira. Bahigo ne može biti ni u jednom slučaju odgovaran za za zloupotrebe korisničke.

  d) Korisnik je odgovoran da obezbedi da njihova lozinka ostaje tajna. Bahigo ne preuzima nikakvu odgovornost za opklade koje su završile treća lica kojima su ovi gore navedeni podaci poznati.

  e) U slučaju gubitka korisničke kartice, korisnik može da podnese zahtev za novu karticu uz pokazivanje odgovarajućih identifikacionih dokumenata, ali ne i prenos novčanih sredstava koja se nalazila na staroj korisničkoj kartici na novu korisničku karticu. Bahigo zadržava pravo da naplati manipulatine troškove i troškove naknade u odgovarajućoj visini.

  f) Korisnik je dužan da predovno proveri kladioničarski račun koji se vodi preko korisničke kartice. Za proveru dostupan je info-terminal koji se zalazi u posredničkoj agenciji. Sve aktivnosti na računu može se posmatrati/videti u "Izvodi računa" na Bahigo sajtu. Ako se dese/otkriju nepravilnosti, korisnik je dužan odmah obavesti posredničku agenciju.

  g) Raskid se vrši prekid otkazom ili blokiranjem korisničke kartice. U ovom slučaju povraćaj preostalog iznosa uključujući i bonus ili deo toga je isključeno. Bahigo zadržava pravo da krivično goni korisnika zbog zloupotrebu kartice.

  h) Bahigo zadržava pravo da usluge korisničke kartice u razumnom roku i uz razumnu razmatranja potreba korisnika u bilo kom trenutku da promeni, prekine ili da fa zameniti sa drugim programom. Korisnik će biti obavešten u agenciji. Ako postoji važan razlog (npr. promene u zakonodavstvu), okonči, podesi, proširi i / ili promeni servis ili bilo kog njegovog dela, dozvoljeno je bez najave.

  i) Odgovornost Bahigo za štetu korisniku po osnovu korišćenja korisniče kartice ili iz korišćenja te iste kartice je apsolutno isključena. Svi sporovi koji nastanu iz ili u vezi sa korišćenjem korisničke kartice korisnika je nadležan sud u Kurasao.
 17. Face Recognition by betafaceapi.com
 

V. Isplata sa računa

 1. Za kladionički račun na Internetu (IV. 12. 1)

  a)Svaki zahtev za isplatu biće proveren od strane zaposlenih i prebačen/isplaćen. Ne postoje automatske transakcije.

  b)Svi isplaćeni iznosi moraju da bude realizovan/iskorišćeni za klađenje ili kazino igre. Dobit iz opklada i kazino igri može se tražiti da se ispalti. Uslovi bonusa moraju biti ispunjeni.

  c)Korisnik može u svakom trenutku postojeći iznos dobitka tj ili bilo koji deo njega isplatiti pod uslovom da su sve uplate potvrđene. Zahtev za isplatu korisnik obaveštava Bahigo sa korišćenjem odgovarajućeg formulara/zahteva koji se nalazi na sajtu. Minimalni iznos isplate preko bankovnog transfera iznosi 25 €.

  d)Plaćanje se vrši na račun kod izabranog platnog provajdera koji se vodi na ime korisnika. Bahigo zadržava pravo pri sumnji da isplatu izvrši samo nakon dostavljanja/prikazivanja važećeg pasoša odgovarajućev validnog ličnog dokumenta. Ukoliko postoji zahtev za isplatu, Bahigo zadržava pravo da zadrži isplate do konačne provere kreditne kartice od strane banke koja je izdala kreditnu karticu.

  e)Žalbe u vezi isplate moraju se podneti u roku od 30 dana od dana zahteva te iste isplate.

  f)Korisnik može podneti do tri (3) zahtev za isplatu po kalendarskoj nedelji (ponedeljak-nedelja), bez provizije tj troskova . Za svaku dodatnu isplatu u toj kalendarskoj nedelji dana, Bahigo će obračunati naknadu u visini od 5 €.

  g)Bahigo zadržava pravo da odbije zahtev za isplatu korisnika preko određenog načina platnog sistema bez objaverazloga i zatraži da se transfer izvrši na bankovni račun korisnika.
 2. Za Bahigo korisničke kartice

  a) Sve dobitke od opklada korisnika biće automatski dodate na korisničku karticu. Štampa sačuvanih opklada služe iskljućivo kao orijentacionog karaktera a ne kao zahtev za isplatu. Isplata iznosa koja je sačuvana/uknjižena na korisničkoj kartici vrši se nakon potpisivanja zahteva za isplatu u posredničkoj agenciji ili u ovlašćenoj agenciji od strane posredničke agencije. U cilju kontrole i sprečavanja zloupotreba korisničke kartice može biti zatraženo prikazivanje ličnog dokumenata prilikom isplate.

  b) Sve iznose isključivo upravlja posrednička agencija koja je izdala tu isti koriničku karticu. Ne postoji pravo na isplatu od strane Bahigo.
 

VI. Postavljanje opklade na www.bahigo.com

 1. Sa svakim završetkom postavljanja opklade korisnik priznaje valjanost/validnost i primenjivost sadašnjim pravilima klađenja u trenutnoj verziji. U slučaju neslaganja između engleske verzije „Opšta pravila i uslovi” i verzije na drugim jezicima, verzija na engleskom jeziku će prevladati.
 2. Opklada je tek i/ili samo prihvaćena onda ako na kladioničkom računu od korisnika ima dovoljno novčanog iznosa koji će pokriti ulog opklade.
 3. Ako opklada pored nedostatka pokrića zbog tehničke greške bude prihvaćena, opklada će biti nevažeća/poništena. Bahigo ne odgovara za naknadu štete.
 4. Opklade zaključuju online na www.bahigo.com. Opklade ne mogu biti poslate poštom, faksom, elektronskom poštom ili drugim sredstvima ka Bahigo. Opklade koje dostignu Bahigo na ovaj način, su nevažeći, bez obzira da li su pobedili ili izgubili.
 5. Opklada je zaključena/potvrđena čim se na www.bahigo.com pojavi IT potvrda putem interneta (Opklada je prihvaćena) od strane Bahigo.
 6. Opklada je nevažeća ako je došlo do greške prilikom prenosa podataka, nedostatka datuma ili vremena napravljene opklade kao i ako nedostaju lični podaci korisnika. Ulog opklade će biti vraćen.
 7. Rok za prihvatanje opklada određuje i postavlja Bahigo.
 8. Dobit se automatski knjiži/upisuje na kladionički račun. U nekim slučajevima, knjiženje dobitka može se odložiti do objavljivanja zvaničnog izveštaja trke.
 9. Minimalni ulog po opkladi iznosi 1.00 €. Za sistemske i multi opklade minimalni ulog po kombinaciji iznosi 0,25€. Različiti minimumi opklade korisničke karticame moguće se i u ovom slučaju korisnici će biti obaveštenim u posredničkim agencijama
 10. Za sve ostale opklade, evidencija/zapisi od strane Bahigo su jedino merodavani. Bahigo na zahtev mora da obezbedi zapis. Naknadno prilagođavanje kladioničarskog računa je dozvoljen samo ako se ispravlja očigledna grešku tj ako se radi o očiglednoj pisanoj grešci ili grešci prilikom obračuna.
 11. Korisnik je dužan da proverite detalje svojih opklade na ispravnost tj tačnost. Pod određenim okolnostima Bahigo nudi mogućnost ukidanja/poništenje pojedine kladioničke tikete. Ova ponuda je dobrovoljna od strane Bahigo, odnosno Kupac nema pravo na brisanje tiketa. Opoziv može se vršiti samo online unutar opcije "Moje opklade". Zahtev za otkazivanje putem e-maila, pošte, faksa, telefona ili drugih metoda komunikacije nisu moguće. Live opklade u principu se ne mogu poništiti.
 

VII. Informacije o računu

 1. Svaki korisnik može u bilo kom trenutku izveštaj da zatraži unutar opcije "Izvodi računa" u vidu izvoda računa. Preko Bahigo sajta može kroz unos korisničkog imena i lozinke biti prikazan sve aktivnosti klađenja i različitom vremenskom periodu kao i sve to takođe odštampati.
 2. Žalbe na pojedina knjiženja može biti prihvaćen samo u roku od 30 dana od datuma kniženja/ pravljenja opklade.
 

VIII. Informacije o klađenju

 1. Na sajtu Bahigo i drugim medijima ponuđenje informacije o klađenju su infomacionog karaktera i nisu zagarantovana. Konkretno, startovanje i/ili početno vreme mogu se promeniti bez znanja Bahigo ili netačno prenete od strane trećeg lica ili od Bahigo. Fiksne kvote i stope dobitka podležu slobodnoj ponudi i potražnji.
 2. Kod prijateljskih utakmica, kladionice obračunavaju se isključivo krajnji rezultat sa produžecima.Ovo se dešava bez obzira na to da li su odigrani punih 90 minuta. Prijateljske utakmice čije vreme igre značalno odstupaja (npr.: 3x45min, 1x45min, 2x30min) isključeni su iz ovog ovog pravila i opklade vezane za ove utakmice proglašavaju se nevažećim i obračunavaju se sa kvotom 1,0.
 3. Bahigo nije odgovoran i preuzima odgovornost za informacije, za sve oblike rezultata, statistiku, livescore itd.
 

IX. Pravljenje opklade i posebna pravila za kladionice u lokalima (offline kladionice).

 1. Posrednik/broker/agent (u daljem teksu: agent) nema ovlašćenja da zastupa Bahigo. On nema pravo da daje izjave o namerama za i/ili protiv Bahigo ili da prima ovlaćenja u ime Bahigo. Posebno, agent ne može i nema pravo da menja kvote za Bahigo. Agent je predstavnik korisnika. On je takođe može za korisnike da prima, izjave o namerama, kao i za plaćanja/transakcije vezane za opklade.
 2. Sve aktualne liste sa kvotama uvek se prikazuje na sajtu https://www.bahigo.com/pdf. One su takođe kod agenta). Vreme početka na listama kvota služe isključivo kao orijentacionog karaktera. Merodavan je pravi početak događaja.
 3. Bahigo zadržava pravo da pojedinačne opklade, vrste opklada, parovi utakmice/mečeva, kombi dužine, zahteva dodatnu trošak/maržu. Trošak/marža mogu za različite opklade, vrste opklada itd. biti različite visine. Na moguće toškove/marže ukazuje obaveštenje u offline kladionici. Iznos tošaka/marže se upisuje tj istaknut je na tiketu.
 4. Više lica mogu se zajedno kladiti. U kladioničarskim zajednicama je član onaj koji je napravio opkladu, agent od Bahigo. U slučaju sumnje Bahigo zadržava pravo da zatraži dokaz o identitetu.
 5. Dobitak se isplaćuju na povratak originalnog kladioničkog tiketa.
 6. Pravljenje opklade

  a) Opklada je prihvaćena kada zahtev opklade od korisnika preko agenta u centralni server od Ravilo pristigne i kad Bahigo online potvrdi odnosno prihvati opkladu. Zahtev za opkladu ne može biti poslato poštom, faksom ili elektronskom poštom na Bahigo. Opklade ili zahtevi za opklade koji su pristigle na Bahigo gore navedenim načinima se ne prihvataju. Da bi se prihvatio zahtev opklade na gore navedeni način treba da imate saglasnost od strane Bahigo. Za ovakvo prihvatanje agent nije ovlašćen.

  b) Korisnik je dužan da proveri tačnost svoje opklade pre davanje naloga za klađenje. Kasnije pritužbe neće biti razmatrane. Opklada će biti nevažeća ako zbog greške u prenosu nedostaje datum i vreme pravljenje/postavljanja opklade. Ulog će biti vraćen.

  c) Minimalni ulog po opkladi iznosi 2.00 €. Za kombinovane opklade minimalni ulog po kombinaciji iznosi 0,25€. Bahigo zadržava pravo pojedinim agentima da dozvoli i dogovori različitu sumu uloga. U ovom slučaju obaveštenje mora biti postavljeno.

  d) Promene u unosu ili druge manipulacije na originalnoj tiketu ili na potvrdi od opklade isključuje dobit korisnika. Ulog se ne vraća.

  e) Žalba korisnika mora se podneti u roku od 30 dana od dana knjiženja opklade.
 

X. Opšta pravila i propisi o klađenju

 1. Za pojedine vrste sportska i tržišta klađenja postoje specijalna pravila klađenje. Korisnik prvenstveno mora da obrati pažnju na posebna/ specijalna pravila klađenja jer oni imaju prednost nad opštim pravilima klađenja.
 2. Opklade na sport mogu se napraviti i podneti kao pojedinačne opklade, kombi opklade ili sistem opklade. U zavisnosti od sporta i događaja pojedinačna opklada može biti zabranjena. Informacije o tome možete naći na odgovarajućim listama kvota (npr. minimum 3 utakmice). Generalno je zabranjeno različite opklade istog sportskog događaja u jednom kombi opkladi napraviti (npr. Real Madrid pobeđuje i konačni rezultat 2:0).
 3. U svim sportovima, validan je rezultat posle redovnog vremena igre. Mogući produžeci ili jedanaesteraci (penali) ne utiču na obračun opklade. Izuzeci o ovom pravilu su ili u posebnim pravilima ili u pravilima određene vrste sporta navedeni.
 4. Dugoročne opklade

  a) Dugoročne opklade se obično nude na veće događaje (turnire). Tako da ponuda za opklade može biti ponuđena kao na primer:
  (i) Ko će biti prvak sveta u fudbalu?
  (ii) Koji će osvojiti turnir u Vimbldonu?
  (iii) Ko će ispasti u nemačkoj bundesligi?

  b) Dugoročne opklade, bez obzira da li su svi učesnici navedeni ili da li se takmiče, obrađuju. Svi ulozi za dugoročne opklade su izgubljeni ako učesnicik/tim ne učestvuje ili odustane.

  c) Tačno plasiranje (tačno mesto u ukupnom plasmanu) merodavna je poslednja utakmica/događaja (npr. Zadnja utakmica ili poslednji dan igranja) do 24:00 (po lokalnom vremenu na mestu održavanja sportskog događaja). Sve promene u rangiranju koji iz bilo kog razloga budu izvršene nakon tog datuma neće uticati na obračun opklade.

  d) Ako dva ili više učesnika dele određenu završnu poziciju, kvota će biti podeljena po broju učesnika koji dele poziciju.
 5. Live klađenje

  a)Live klađenje su takođe označene sa dodatkom "Live", "Vrh" ili "HZ". Ove opklade se eksplicitno otvorena nakon početka događaja za klađenje. Kvote se stalno prilagođavaju trenutnoj igri. Zbog visokog aktuelnost kvote live klađenje se prikazuju samo na specijalizovanim rešenjima ekrana ili putem interneta. Opklade sa oznakom "HZ" se nudi samo u pauzi poluvremena.

 6. b)Jedan od Bahigo prihvaćena Live opklada ne može biti poništena.

  c) U slučaju odloženog prenosa podataka i/ili vremenski pomerena televizijski prenos kod Live opklada i rezultat toga su ozbiljne promene toka igre koje se nisu sagledane u kvotama, Bahigo zadržava pravo da napravljene opklade proglasi nevazećim tj da se opklade ponište.

  d) Ako korisnik namerno i jasno pokušava da dobije, kroz korišćenje eventualnog vremenskog kašnjena, nefer/nepravednu finaksijsku korist, Bahigo zadržava pravo da blokira nalog/račun korisnika i da zadrži sredstva koja se nalaze na tvom racunu..

  e)Za svaku Live opkladu trenutni rezultat je prikazan. Događaj na koji se kladi je nevažeći ako je navedeno trenutno stanje/rezultat pogrešan.

  f)Za Live opklada važe ista pravila kao opšta pravila i uslove za klasično klađenje.
 

XI. Vrste opklada


Bahigo nudi razne tržišta klađenja na sportske događaje, koji su uvek zastupljene u sadašnjem obliku na sajtu vvv.Bahigo.com. Generalno pluralitet klađenje plasira događaj mogu se kombinovati međusobno u bilo kom trenutku
 

XII. Vrste sporta


Za svaki sport, postoje specifične opklade i kriterijumi vrednovanja. Sledi lista najpopularnijih i najviše ponuđenih sportova. Bahigo će nakon vrsta sporta i sportskog kalendara, ponuditi kvote za ostale sportove (npr. boks). Za sportove koji nisu navedeni važe opšta pravila.
 1. Fudbal
  Sve opklade vezane za fudbalske utakmice odnosi se na rezultat nakon regularnog vremene igre/utakmice svako drugačije vrednovanje mora biti izričito naglašeno i navedeno. Termin regularna vremena označava 90 minuta vremena za igru ili trajanje utakmice uključujući dodavanjem/produžecima sudijskog vremena za zaustavljanje/prekida u toku regulatinog vremena ali produžeci kao i jedanaesterci (penali) su isključeni. Ako se meč održava na neutralnom terenu, levo određeni tj navedeni tim se smatra domaći tim a tim koji je naveden sa desne strane on se smatra kao tim u gostima tj gosti.
 2. Hokej
  Sve opklade vezane za hokej odnosi se na rezultat nakon regularnog vremene igre/utakmice svako drugačije vrednovanje mora biti izričito naglašeno i navedeno. Termin regularna vremena označava 60 minuta vremena za igru ili trajanje utakmice uključujući dodavanjem/produžecima sudijskog vremena za zaustavljanje/prekida u toku regulatinog vremena ali produžeci kao i jedanaesterci (penali) su isključeni.
 3. Američki sportovi (NFL; NBA; WNBA; MLB)
  Sve opklade vezane za gore navedene američke sportove odnose se na rezultat nakon regularnog vremene igre/utakmice uključujući i produžetke (Overtime), svako drugačije vrednovanje mora biti izričito naglašeno i navedeno. Isključeni iz ovog pravila su igre/utakmice za američku ligu fudbala (MLS) i nacionalnu hokej ligu (NHL), gde obračunava rezutat nakon regularnog vremena.
 4. Tenis
  Sve opklade su važeće nakon što se odigra prva lopta. Ako nakon prve odigrane lopte učesnik/takmičar da odustane, prekida meča (povreda, preaja, diskvalifikacija), opklade su nevažeće. Ovo ne važi za opklade koje su ponuđene kao Live opklade (pobeda seta, pobeda, Over/under opklade). Ako se igra prekine ili odloži, opklade u okviru turnira istrajati ostaje važeća, dok se igra ne igra/održi. Za igre koje se ne dešavaju na turnirima, igra će biti nevažeća ako se to ne ponovi ili nastavi do kraja sledećeg dana.
  Za svaki meč koji se odlučuje preko Tie Breaka (kojeg se naziva ''Super Tie Break'' ili ''Champions Tie Break) gde se Tie Break koristi kao zadnji i odlučujući set, za potrebe obrađivanja oklada ''Super Tie Break'' će se računati kao jedan set za oklade vezane uz setove te kao jedan gem za oklade vezane uz gemove.

  Na primer; u meču na maksimalno 3 seta, ako Ekipa 1 pobedi prvi set 6-3, a Ekipa 2 pobedi drugi set 3-6 i onda, ekipa 2 pobedi u ''Match Tie Break-u'' oklade vezane za setove obrađuju se kao 1-2 pobeda za Ekipu 2. Oklade vezane za gemove će se obraditi na osnovu 19 gemova.
 5. Košarka
  Sve moguće opklade vezane za košarku odnose se na rezultat nakon završetka utakmice uključujući moguće produžetke. Izuzetak tome je kada su ponuđene opcije klađenja na "X" tj. kvotu za nerešeno, u ovom slučaju uzima se rezultat za obračun opklade nakon završetka regularnog vremena na kraju 4. kvartala.
 

XIII. Virtualni sportovi


 1. Virtuelni fudbal, virtualni tenis, virtualne trke konja, virtualna košarka i virtualna trka pasa, opklade stoje na raspolaganju isključivo za klađenje pre utakmice.
 2. Da bi se uspešno završili tj napravili opkladu, najmanje 10 sekundi mora biti postavljena pre početka utakmice. Opklade koje nisu potvrđene u ovoj fazi, biće odbačene.
 3. Kombi opklade, koji sadrže više opklade od istog događaja, neće biti prihvaćene, osim ako su izlazi međusobno zavisni.
 4. Maksimalan broj izbora po tiketu iznosi 9.
 5. Sve osvojene opklade obračunaće se sa kvotama koje su prikazane od strane Bahigo prilikom pravljenja opklada.
 6. Validna su opšta pravila Bahigo.
 

XIV. Politika privatnosti


 1. Korisnik se slaže, da su njegovi lični podaci su da se u kontekstu korisničkih računa sa Bahigo čuvaju, obrađuju u okviru klađenje i u normalnim operacijama.
 2. Bahigo će obrađivati lične podatke korisnike samo za namene za koje su prikupljene naime korisniku da ponudi online klađenje.
 3. Bahigo neće otkriti ili proslediti informacije o klijentima trećim licima, osim ako se to zahteva od strane zakon ili drugog zakonskog postupka. Bahigo zadržava pravo da objavi informacije o klijentima, kada je obelodanjivanje u javnom interesu potrebno.
 4. Korisnik ima pravo na slobodan/besplatan pristup svojim podacima i da promeni podatke. Kompletno brisanje podataka nije moguće.
 5. Korisnik ima pravo da otkaže prijem marketinških informacija. Za ovo dovoljno je poslati poruku Bahigo odeljenju za podršku. Korisnik može sam da aktivira ili deaktivira primanje reklamnih informaciju unutar podešavanju računa.
 6. Kada igrate kazino slot koji je razvijen od NetEnt, na koji je odnose NetEnt’s pravila o privatnosti. Možete naći ovde: https://www.netent.com/en/netent-privacy-policy-eu/]
 7. Copyright © i baze podataka prava 2017/18 [ATP WTA]. Sva prava pridržana. Ni jedan deo ove publikacije ne smile se, reprodukovati bez pismenog saglasnosti nosioca autorskih prava/copyright / baze pravog vlasnika, čuvaju u sistemu za preuzimanje ili prenositi u bilo kojem obliku ili na bilo koji drugi način (uključujući fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo kojem mediju elektroničkim putem).
 

XV. Zalbe


Bahigo nastoji da korišćenje Bahigo.com učini što ugodnijim. Ipak, može se desiti da korisnik sa ponuđenom uslogom ne bude zadovoljan. U tom slučaju, korisnik se može obratiti Bahigo odeljenju korisničke podrške ili da pišete e-mail i pošaljete na [email protected] Žalba se obično obrađuje u roku od 48 sati i ako je potrebno biće prosleđeno upravnom odboru.
 
 
 
Verzija 2
Datum izdavanja 11.09.2013
 
 
 
 
Listić za klađenje 

Nedeljni pobednici

 • Al...o
  $ 28,638.69
 • Fl...n
  $ 18,763.33
 • St...n
  $ 8,430.07

Promocije

Ceo svet sportskog klađenja na jednom pogledu u džepu od jakne!
Kvot
Decimalan (1,23)
image
Molimo pričekajte
Vaš listić se obrađuje
Molimo pričekajte
Vas zahtev se obradjuje